Herroepingsbeleid

1. Het herroepingsrecht

Wij hanteren een zichttermijn van 14 dagen. Mocht u afzien van een bestelling, dan kunt u uw bestelling binnen 14 na ontvangst aan ons retourneren zonder opgave van redenen. U kunt een retourmelding via het contactformulier via onze website. Het onbeschadigde product gaarne, indien mogelijk, in originele verpakking terugzenden. De verzending naar ons retour is voor uw rekening en risico. Verpakt u de product degelijk. 

2. Kenbaar maken van de herroeping

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via het contact of per e- mail op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping (hieronder), of een verklaring afleggen waarin u duidelijk uw wens uitdrukt om gebruik te maken van uw herroepingsrecht.


3. Afhandeling van de herroeping

Zorgt u ervoor dat de bestelling onbeschadigd, goed verpakt en indien mogelijk in originele verpakking retour verzonden wordt. Samen met een kopie van uw aankoopbewijs en bank-/gironummer t.a.v. 026 Carnaval. Geef bij de retourzending duidelijk aan wat u wilt (omruilen voor een ander artikel, of aankoopbedrag terug crediteren). U bent zelf verantwoordelijk voor de retourzending, de kosten van de retourverzending zijn voor eigen rekening.


4. Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan 026 Carnaval
Bauerstraat 37-2
6813 KZ Arnhem
[email protected]

Ik/Wij (1) deel/delen (1) u hierbij mede dat ik/wij (1) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (1) herroep/herroepen (1), Besteld op (1)/Ontvangen op (1), Naam/Namen consument(en), Adres consument(en), Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend), Datum