Privacyverklaring


Inleiding 

026 Carnaval neemt haar privacy beleid zeer serieus en zorgt er daarom ook voor dat de door u verkregen informatie en gegevens op een nette en zorgvuldige manier verwerkt en opgeslagen zullen worden. In dit privacy beleid leggen wij uit welke gegevens we van u bewaren, waarom we juist deze gegevens bewaren, waarvoor we de gegevens aanwenden en wat er op termijn met deze gegevens zal gebeuren. Wij raden u aan om dit privacy beleid aandachtig door te nemen en uw Privacy net zo serieus te nemen als wij dat doen. Mochten er vragen zijn omtrent dit privacy beleid, aarzel dan vooral niet om contact met ons op te nemen via [email protected].
 

Wie is 026 Carnaval? 

026 Carnaval is een VOF en is in 2018 opgericht. 026 Carnaval is op onderstaand adres gevestigd en met onderstaand nummer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem 

Bauerstraat 37-2, 6813 KZ, Arnhem 

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 73949337
Ons btw-nummer is NL859720986B01
 

Hoe worden uw gegevens gebruikt door 026 carnaval? 

Onderstaand vindt u een opsomming van de doeleinden waarvoor 026 Carnaval persoonsgegevens van u verwerkt. Wij geven hierbij telkens aan welke gegevens 026 Carnaval gebruikt, wat de juridische grondslag is voor het verwerken van deze gegevens en hoe lang 026 Carnaval de verwerkte gegevens zal bewaren.
 
Dienstverlening, klantbeheer en financiële zaken 

Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: (Bedrijfs)naam, Factuuradres, Bankgegevens, Openstaande saldo, BTW nummer, Verzendadres, datum en tijdstip van bestelling, factuurbedrag, bestelde producten, betaalde BTW
Grondslag: Wettelijk verplicht
Bewaartermijn: Zo lang het nodig is om bedrijfsvoering goed te kunnen managen, ten minste 7 jaar wettelijk verplicht

Doeleinde: Beheer van bestellingen
Gegevens: NAW-gegevens, leveringsadres, Factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens, factuurnummer,
Bedrijfsnaam, BTW nummer, klantnummer, Bankgegevens, ordernummer, datum en tijdstip van bestelling, toegevoegde eigen opmerkingen, factuurbedrag, bestelde producten, betaalde BTW.
Grondslag: Uitvoering van de onderlinge overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als nodig t.b.v. bedrijfsvoering en wettelijke verplichtingen, ten minste 7 jaar.

Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, leveringsadres, factuuradres, ordernummer, factuurnummer, klantnummer, e-mailadres, telefoonnummer,
bedrijfsnaam, betalingsgegevens, strekking van de klacht, datum en tijdstip van bestelling.
Grondslag: Uitvoering van de onderlinge overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang nodig is voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, Bedrijfsnaam, BTW nummer, leveringsadres, factuuradres, klantnummer, ordernummer, factuurnummer, bankgegevens, bestelde artikelen, factuurbedrag, betaalde BTW.
Grondslag: Uitvoering van de onderlinge overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde, minimaal 7 jaar.

Marketing 

Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: e-mail adres, telefoonnummer, interesse in een product, social media account, bedrijfsnaam.
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang nodig voor dit doeleinde

Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: e-mail adres, aanmelding voor de nieuwsbrief
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als nodig is voor dit doeleinde

Doeleinde: Remarketing
Gegevens: e-mailadres, klikgedrag, surfgedrag, interesse in een product/pagina, social media account
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang

Doeleinde: Social Media marketing
Gegevens: e-mailadres, klikgedrag, surfgedrag, interesse in een product/pagina, social media account
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website 

Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag, locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Account aanmaken
Gegevens: NAW-gegevens, Bedrijfsnaam, Factuurgegevens, leveradres, accountnummer, orderhistorie, BTW-nummer, Wachtwoord, User ID
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zolang nodig voor dit doeleinde

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens Naam, emailadres, inhoud van het bericht of review
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Chatfunctie
Gegevens: Naam, emailadres, inhoud van het bericht
Grondslag: Uitvoering van de onderlinge overeenkomst
Bewaartermijn: Zolang als nodig is voor dit doeleinde

Beveiliging en fraudebestrijding 

Doeleinde: Beveiliging van gegevens
Gegevens: User ID, e-mailadres, wachtwoord
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 

Hoe verkrijgen wij uw Persoonsgegevens? 

026 Carnaval heeft enkel en alleen gegevens van u, die u ons zelf heeft verstrekt.
 

Wat zijn uw rechten? 

Onder de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een breed scala aan rechten m.b.t. uw gegevens en de verwerking/uitwissen van deze gegevens:
 

Inzage 

U kunt uw (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account Wanneer u de gegevens wilt inzien die door 026 Carnaval, kunt u altijd een verzoek tot inzage doen.
 

Wijzigen en verwijderen 

Als u veranderingen aan wilt brengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van het inzageverzoek en die u zelf niet kunt wijzigen in uw account, kunt u het verzoek hiertoe doen bij 026 Carnaval. U kunt verzoeken dat 026 Carnaval uw gegevens wijzigt, aanvult of verwijdert.
 

Beperken van de verwerking 

U heeft daarnaast, onder voorwaarden en tot zekere hoogte, het recht om 026 Carnaval te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar 

Als een bepaalde verwerking op grond van het "gerechtvaardigd belang" van 026 Carnaval of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.
 

Gegevensoverdracht 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens van 026 Carnaval te verkrijgen. 026 Carnaval zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw persoonsgegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.
 

Toestemming tot intrekken van Persoonsgegevens 

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dat kan niet met terugwerkende kracht en heeft daarom geen effect op het verleden. Wel betekend dat wij die gegevens niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat 026 Carnaval u bepaalden diensten niet meer kan of mag leveren.
 

Reactie 026 Carnaval op uw verzoek 

Een verzoek m.b.t. verwerking van uw persoonsgegevens kan gemaild worden [email protected]. 026 Carnaval zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan een maand nadat 026 Carnaval het verzoek heeft ontvangen. Wanneer 026 Carnaval uw verzoek afwijst, zullen wij dit in duidelijke bewoordingen aangeven wat de reden voor afwijzing is geweest.
 

Ontvangers van uw Persoonsgegevens buiten 026 Carnaval 

Hetzij op operationele basis ofwel op wettelijke basis kan het zijn dat 026 Carnaval uw gegevens doorgeeft/inzicht geeft aan derden. Te denken valt aan financiële dienstverleners, websiteprogrammeurs en andere verwerkers.
 
026 Carnaval is verantwoordelijk voor een totstandkoming van een Persoonsverwerkings overeenkomst met dergelijke partijen om uw gegevens ook buiten onze eigen systemen goed te beschermen.
 
 Wij zullen uw Persoonsgegevens in geen gevallen doorverkopen.
 

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties 

Om bijvoorbeeld technische en/of operationele redenen kan het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan een aan 026 Carnaval gelieerde onderneming in het buitenland, doch binnen de EU. Vanwege het feit dat de verwerking van persoonsgegevens in de gehele Europese Unie gelijk is. 026 Carnaval zal uw gegevens echter niet doorgeven buiten de EU vanwege een andere privacy bescherming.
Mocht dit onverhoopt toch moeten, dan zullen wij altijd eerst uw toestemming vragen.
 
Wij zullen uw persoonsgegevens in geen gevallen doorverkopen aan buitenlandse organisaties.
 

Wat zijn Cookies en hoe worden ze door 026 Carnaval gebruikt? 

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van 026 Carnaval worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat worden opgeslagen. De cookies die via de website van 026 Carnaval worden geplaatst, kunnen jouw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over "cookies" hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals device fingerprinting.
 

Updates Privacy Statement 

Dit Privacy Statement kan worden geupdate. Wij adviseren daarom het Privacy beleid regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen.
 

Vragen en klachten over deze Privacy Statement 

Mochten er, na het doorlezen van dit Privacy Beleid nog vragen of opmerkingen zijn met betrekking tot het gebruik en verwerking van uw Persoonsgegevens, dan kunt u ons altijd contacteren via [email protected]. Mocht de afhandeling van 026 Carnaval in uw ogen niet afdoende zijn, dan kunt u daarna altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van Privacybescherming In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 


Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Wanneer de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van deze website buiten de Europese Economische Ruimte of buiten Zwitserland is gevestigd, dan wordt de Google Analytics gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. Google LLC en Google Ireland Limited worden hierna “Google” genoemd. Bij gebruik van Google Analytics wordt de technische gegevensverwerking door Jimdo verricht. In dit opzicht wordt hier verwezen naar het privacyverklaring van Jimdo. Jimdo GmbH (Jimdo GmbH, Stresemannstrasse 375, 22761 Hamburg [email protected]) evenals de exploitant van deze website zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website in relatie tot Google Analytics.


Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op het gebruikte apparaat opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door de websitebezoeker mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.


Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp()". Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres doordat dit wordt ingekort en voorkomt dat het rechtstreeks aan een persoon kan worden gerelateerd. Door deze extensie wordt het IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van het verdrag van de Europese Economische Ruimte van te voren ingekort. Het in het kader van Google Analytics door de betreffende browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.


In opdracht van Jimdo en de exploitant van de website zal Google de informatie die beschikbaar komt gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over activiteiten op de website samen te stellen, en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten aan Jimdo en de exploitant van de website te leveren (art. 6, par. 1, lit. f AVG). Het gerechtvaardigde belang voor de gegevensverwerking is gelegen in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud, wat door de beschikbaarstelling van de statistische functies van Jimdo mogelijk wordt gemaakt. De belangen van de gebruiker worden door de pseudonimisering voldoende gewaarborgd.


Google is gecertificeerd volgens het zog. Privacy Shield (lijst hier invoeren) en waarborgt op basis hiervan een adequaat gegevensbeschermingsniveau. De verstuurde en aan cookies gekoppelde gegevens, bijv. gebruikers-ID’s of advertentie-ID’s, worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, worden een keer per maand automatisch verwijderd.


De verzameling door Google Analytics kan worden voorkomen wanneer de websitebezoeker de cookie-instellingen voor deze website aanpast. De gebruiker kan bovendien te allen tijde en met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens. De betreffende browser-plugin kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt. 


Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google en gegevensbescherming is te vinden onder Voorwaarden Google Analytics resp. onder Overzicht Google Analytics.


Op grond van de betreffende wetgeving en de AVG heeft de websitebezoeker bepaalde rechten met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens die via deze Google Analytics gegevensverwerking worden verwerkt. In het bijzonder heeft deze recht op informatie, rectificatie, gegevensoverdraagbaarheid en wissing van zijn/haar gegevens. De websitebezoeker heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van zijn/haar gegevens. Ter behartiging van deze rechten van de betrokkene met betrekking tot de Google Analytics gegevensverwerking op deze website, kan de betrokkene (websitebezoeker) te allen tijde contact opnemen met Jimdo (Jimdo GmbH [email protected]) of met de exploitant van de website.